خــــــــــــدا

میشه فقط یک دقیقه جای این آقا وایساده باشم؟؟؟؟

خـــــــدا جونم...

یا امــــام رضـــا...

بـــطلــــب

همین!