هفتاد و چهار سالگی ات مبارک رهبرم!

انشالله تا ابد سایه همچون پدری مهربان بر سر ایران و ایرانی باشد!

جـــــــــــانم فــــــــدای رهـــــــبــــرم