http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/17381/B/13900706_1517381.jpg

یه قطع نخاعی از سال 65 تاکنون فقط 2 چیزرا می بیند:

سقف اتاقش، صورت همسرش...

خدایا این دنیا و اون دنیا خودت بهترین ها رو براشون در نظر بگیر...