الــــسلام علــــیک یـــا ابــــا عبـــدالله
بــــــــــــالاخره اربــــــــابم مـــــنو طلـــــــبـــــیــــد...
9 فروردین اگه خـــدا بخـــواد راهــــی کربلــا میشم
ایــــــام فاطمیــــه اونجام
از امــــام رضـــا خواستــــه بودم...
ممنونم امام رضا...

ضمن تســـــلیت به مناسبـــت ایـــــام فاطمــــیــــه

عیــــدتــــونم مبـــارک