وقتے مے شنوے میگن اُمـُّــــل

وقتے مے شنوے میگن كچـــل

وقتے مے شنوے میگن چــادر نشین

وقتے مے شنوے میگن كلاغ سیــاه

وقتے مے شنوے میگن زشــــت

هیـــس!

سكوت بهترین جوابـﮧ

سكوت نشونـﮧ آرامش توست

سكوت نشونـﮧ ارزش توست

سكوت نشونـﮧ وقار توست

از قدیم گفتن جواب بــــــــوق ها خاموشی ست!

+ منبع : مثبت های با حجاب