سلام خانم فراهانی ، بازیگرمحبوب گذشته ی من!! خیلی وقت است دوست دارم برایتان صادقانه بنویسم ،اما اگرزود تر مینوشتم درهیاهوی رسانه ها وسایت های خبری قطره ای دردریای خروشان خشم میشد و برخی به پای جوگیرشدن میگذاشتند!!

امروز که این نامه را مینویسم ، باید شما را از آرشیو های خاک خورده ای بیابم که موافق یا مخالف فقط نوشتند و ندای دلشان را به گوش دیگران رساندند ، باز هم روزی نو آغازکرده و دنیا همان است که بوده ....اما چه کردیم وکجاییم....و کجا خواهیم رفت و چه خواهیم شد؟؟

خانم فراهانی به رغم علاقه ام تصویری ازشما گذاشتم ، حتی دوست نداشتم وقت برای ادیتِ تصویری بگذارم که....

فقط چند کلامی حرف دارم امیدوارم همانطورکه در مصاحبه با BBC گفتید بیاید و سخن های موافق و مخالف را بخوانید

میدانید به نظرمن شما بهترین بازیگری هستیدکه وجود دارد،چرا که واقعا بازی کردید ! بازیگرباید به گونه ای باشد که تقلید کند ، اشک بیافریند و لبخند....شما توانستید !!! پــــــس بهترین  هستید....شما سال ها نقش بازی کردید !!

نقش های متعدد نه تنها در رسانه که حتی  درمجامع نقش بازی کردید...نقش خانمی که شالی به سر دارد!!!

نمی دانم چطورتوانستید این نقش ها را سال ها تحمل کنید؟!

شما می خنداندید ما را و امروزمی گریانید شهدا را

درست است!! هرفیلمِ بازیگر پایانی دارد و شما پایان یافتید!!

خانم گلشیفته فراهانی شما گفته بودید هر بازیگر زیبایی های کشورش را به نمایش میگذارد!
مگر غیر از این است که انسان باید در نقش حقیقی خود حاضر شود ؟!

آیا بازیگران حقیقی کشورمن را میشناسید؟!

شیر زنانی که بعد از سال ها هنوز زنده اند و نقش می آفرینند و الگو میشوند !

مانند شهـیـد فـاتـحـی کرجــو که به دفاع ازکشورمان و اعتقادات خود به خیال خام عده ای بازی اش تمام شد و رفت!!

و نمی دانند تا ابد نقش اول است

وشما....آرشیو ها...عکس ها...همه خاک خواهند خورد و به ابدیت خواهند پیوست...انا لله و انا الیه راجعون

امروزالگوی ما نیستید

شما الگوی به اشتباه کشیده ای هستید که سنجاق پوسیده غرب (برای منافعش) نگاهتان داشته است!!